Oftalmologija ili optometrija

Blog / Oftalmologija ili optometrija

Razlika izmedju oftalmologije i optometrije

Sama riječ optometrija potiče od grčke riječi i znači mjerenje vida. U većini evropskih zemalja, posebno u Velikoj Britaniji, optometristi su stručnjaci za primarnu brigu o zdravlju vida i imaju važnu ulogu u prevenciji bolesti oka. Optometrista vrši kontrolu vida, a glavnu svrhu optometrije predstavlja ispitivanje vizuelnog sistema oka, određivanje refrakcionih anomalija, te korekcija vida naočarima ili kontaktnim sočivima. Optometrista nakon završenih osnovnih trogodišnjih studija vrši pregled oka, prepoznaje potencijalne očne anomalije i bolesti oka, te upalne procese koji mogu zahvatiti oko, vizuelni sistem. U tim slučajevima, upućuje pacijenta oftalmologu koji pruža komletnu dijagnostiku i medicinsku zaštitu. Dakle, u podizanju standarda primarnog očnog pregleda, optometrija je sve više nezaobilazna profesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u zemljama Evropske Unije, a u cilju smanjenja slabovidnosti (ambliopije).

Brendovi u optotim radnjama


Naš tim profesionalaca uvjek vam je na raspolaganju

Kontaktirajte naše radnje u Budvi, Podgorici, Baru, Kotoru i Mostaru